ภาษาไทยวรรณกรรมเพื่อการคิดขั้นสูง

วรรณกรรม เป็นเรื่องแต่งที่ถ่ายทอดความจริงความเป็นมนุษย์ ไม่มีดีไม่มีชั่ว แค่ “เป็น” การออกแบบการสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรมจึงซ่อนไว้ด้วยเจตนาลึกๆ คือเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ชีวิต ได้ใคร่ครวญชีวิต ได้เข้าใจชีวิตและได้ใช้ชีวิต แม้ผ่านมา 15 ปีแล้ว แต่เรื่องราวของชีวิตก็ยังสดใหม่อยู่เสมอ แม้แต่ผู้คนที่ตายจากไปนานแล้วแต่เรื่องราวของพวกเขาที่อยู่ในวรรณกรรมก็ยังสดใหม่เสมอ โลดแล่นอย่างมีชีวิตชีวาเสมอ

เนื้อหา

Module 1 การเชื่อมตนเองกับนวัตกรรมการสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรมเพื่อการคิดขั้นสูง

 • ตอบคำถามเพื่อเชื่อมตนเอง
 • อ่านบทความ 3 เรื่อง เพื่อตีความ
 • แลกเปลี่ยน จากการอ่านบทความ 3 เรื่อง
  • ใบงานสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

Module 2 การศึกษาฐานสมรรถนะ

 • คลิปการศึกษาฐานสมรรถนะ
  • แบบทดสอบ
  • ใบงานสรุปการเรียนรู้การศึกษาฐานสมรรถนะ

Module 3 หลักการสอนภาษาไทยของมนุษย์

 • คลิปครูใหญ่ ทำไมต้องสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรม
  • ใบงานสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
 • สถานการณ์ปัจจุบัน กับความท้าทายใหม่ ครูใหญ่
  • ใบงานสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
 • คลิปครูใหญ่ Intro ภาษาไทยผ่านวรรณกรรม
  • ใบงานสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
 • คลิปครูกลอย การสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรมแบบองค์รวม
  • ใบงานสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
 • คลิปครูยิ้ม Lesson Study ภาษาไทยผ่านวรรณกรรม ป.2 ปีศาจขี้เหงา

Module 4 การสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรมเพื่อการคิดขั้นสูง (ช่วงชั้นที่ 2)

 • การออกแบบการสอน และคลิปการสอน หน่วย ช่อมะไฟ
  • อ่านบทความเรื่องเล่า การสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรมเพื่อการคิดขั้นสูง
  • เลือกอ่านวรรณกรรม จาก 3 เรื่อง 1.ลูกชาย 2.มาร 3.เชียงรายรำลึก
  • จากเรื่องที่เลือกอ่าน 1 เรื่อง ให้ออกแบบการสอน

Module 5 การสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรมเพื่อการคิดขั้นสูง (ช่วงชั้นที่ 1)

 • การออกแบบการสอนและคลิปการสอน หน่วย วรรณกรรมนิทาน
  • เลือกอ่านนิทาน จาก 3 เรื่อง 1.เจ้านกกระจอก 2.ไก่นอกคอก 3.แมวหางกุด
  • จากเรื่องที่เลือกอ่าน 1 เรื่อง ให้ออกแบบการสอน

Module 6 การสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรมเพื่อการคิดขั้นสูง (ช่วงชั้นมัธยม)

 • การออกแบบการสอนและคลิปการสอน หน่วย วรรณกรรมบทกวี รักในเอเดน
  • เลือกอ่านบทกวี จาก 3 เรื่อง 1.รักในเอเดน 2. สะนูว่าวในเงาจันทร์ 3.อีกาผู้เขียนจดหมายรัก
  • จากเรื่องที่เลือกอ่าน 1 เรื่อง ให้ออกแบบการสอน

Module 7 การประเมิน

 • คลิปการประเมินครูใหญ่
  • ออกแบบประเมิน Rubric เพื่อประเมินชิ้นงาน
  • ออกแบบประเมิน Rubric เพื่อประเมินเด็กตอบคำถาม
  • แบบทดสอบ
  • ดาวน์โหลดตัวอย่างแผนการสอนของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

Module 8 Child based Learning

 • คลิป Child based Learning
  • ใบงานออกแบบ Child based Learning
  • แบบทดสอบหลังเรียน

หมวดหมู่: ภาษาไทย

เกณฑ์การผ่านคอร์ส: ต้องเรียนให้ผ่าน 100.0% ของเนื้อหา

เนื้อหาของคอร์สนี้

ลำดับชื่อเรื่อง
1 การเชื่อมตนเองกับนวัตกรรมการสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรมเพื่อการคิดขั้นสูง
2 แลกเปลี่ยน จากการอ่านบทความ 3 เรื่อง
3 การศึกษาฐานสมรรถนะ
4 หลักการสอนภาษาไทยของมนุษย์ (1/4)
5 หลักการสอนภาษาไทยของมนุษย์ (2/4)
6 หลักการสอนภาษาไทยของมนุษย์ (3/4)
7 หลักการสอนภาษาไทยของมนุษย์ (4/4)
8 LS ภาษาไทยผ่านวรรณกรรม ป.2 ปีศาจขี้เหงา
9 การสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรมเพื่อการคิดขั้นสูง (ช่วงชั้นที่ 2)
10 การสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรมเพื่อการคิดขั้นสูง (ช่วงชั้นที่ 1)
11 การสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรมเพื่อการคิดขั้นสูง (ช่วงชั้นมัธยม)
12 การประเมิน
13 Child based Learning

กรุณาล็อกอินเพื่อสมัครเรียนหรือเรียนต่อจากที่ค้างไว้